„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Nasi uczniowie wzięli udziałw X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, organizowanego przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej, plastycznej lub multimedialnej o Żołnierzach Wyklętych. Szkołę reprezentowały uczennice klasy 8b, które przygotowały prezentacje: Marta Górniak o Józefie Franczaku, Martyna Jakubowska  o Franciszku Jerzym Jaskulskim, Wiktoria Sadrak o Antonim Hedzie "Szarym". Hanna Zwierz napisała esej o Pawle Jasienicy, a Joanna Walendzik pokazała swój kunszt malarski, przygotowując plakat. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu!
https://view.genial.ly/602.../presentation-zolnierze-wykleci