Cudze chwalicie, swego nie znacie

Innowacja Pedagogiczna „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – walory historyczne i przyrodnicze naszego regionu realizowana jest przez uczniów klas VI i VII.
Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone wnikliwą obserwacją i wynikającymi z niej potrzebami wprowadzenia zmian. Pracując z dziećmi na lekcjach historii, przyrody, geografii zaobserwowano, że uczniowie są wyjątkowo ciekawi świata, pełni inwencji, bardzo dociekliwi, mało znają swoją „małą ojczyznę”. Tematyka programu porusza ważną kwestię jaką jest nauczanie dzieci nie tylko w szkolnej ławce, ale poza murami szkoły. Rozwijanie wśród uczniów samodzielności, kreatywności i innowacyjności. Głównym celem innowacji jest rozwijanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, kulturze i historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny i jej związkach z kulturą narodową. Zrozumienie różnorakich przynależności człowieka i ugruntowanie poczucia tożsamości.
Całość innowacji składa się z 8 bloków tematycznych:
Moja mała Ojczyzna: dzielnica. ulica, nasze miejsce na ziemi,
Miejsca Pamięci Narodowej w naszym mieście i okolicach. Walka o niepodległość (pomniki, krzyże i ich historia),
Legendy ziemi świętokrzyskiej,
Zabytki naszej małej Ojczyzny,
Kultura ludowa ziemi świętokrzyskiej: tradycje i obrzędy,
Sławni Polacy związani z naszym regionem (historia, sukcesy, powiązania z naszą małą Ojczyzną),
Piękno przyrody świętokrzyskiej,
Sięgamy do korzeni – historia mojej rodziny,
Spotkania z ciekawymi ludźmi, działającymi na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny.
 
W trakcie realizacji innowacji będzie prowadzona ewaluacja.  Wkład pracy uczniów będzie miał wpływ na ich ocenę zachowania. Sprawdzanie efektów pracy odbędzie się poprzez:
prezentację wykonywanych: plakatów, zaproszeń, reklam, folderów, mapek, prezentacji, filmów, albumów;
prowadzenie kroniki;
prowadzenie gazetki ściennej;
organizowanie wystaw jako efektu końcowego;
sprawozdania z wycieczek, wpisy na stronę internetową szkoły i do kroniki innowacji;
wyniki szkolnych i międzyszkolnych konkursów;
nagrania wywiadów, spotkań;
publiczny pokaz inscenizacji;
zbieranie i segregowanie wszystkich pamiątek związanych z realizacją innowacji.
 Posumowaniem innowacji będzie przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu sprawdzającego wiedzę oraz umiejętności sportowe, kulinarne czy aktorskie, który będzie jednocześnie zakończeniem trwającej dwa lata innowacji.