Jestem kreatywny

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Jestem kreatywny – odkrywam, badam, tworzę”, którą objęte zostały dzieci z klas pierwszych. Innowacja ma na celu uatrakcyjnienie nauki oraz rozwijanie naturalnej ciekawości i zainteresowań twórczych dzieci. Wychodząc naprzeciw aktualnym wymogom edukacyjnym chcemy zainspirować uczniów do twórczego myślenia na wielu płaszczyznach. Poprzez różnorodne zajęcia, ćwiczenia, eksperymenty, zabawę będziemy kształtować postawy sprzyjające rozwijaniu kreatywności.  Założenia programu opierają się na fundamentach nowoczesnej edukacji, czyli na uczeniu się poprzez działanie, badanie, tworzenie. Dzieci poprzez własne doświadczenia i twórczą zabawę będą w sposób atrakcyjny zdobywały wiedzę o otaczającym je świecie. Uczniowie będą rysować, malować, lepić, grać, słuchać muzyki, odgrywać scenki, bawić się w teatr, przeprowadzać eksperymenty, zaś rolą nauczyciela będzie zapewnienie im odpowiednich warunków do działania. Nauczyciel będzie organizatorem sytuacji edukacyjnej, który nie neguje pomysłów dzieci, nie podsuwa gotowych rozwiązań, ale skłania do myślenia, działania i podejmowania wyzwań. Innowacja zakłada wykorzystanie metod, które nastawione są na odkrywanie, poszukiwanie, tworzenie i działanie. Program został podzielony na cztery obszary tematyczne: Mały odkrywca, W krainie dźwięków i kolorów, Zabawa w teatr, Dzielny matematyk.