Nauczanie przez działanie

„Nauczanie przez działanie – zajęcia poza szkolną salą”

Innowacja pedagogiczna „Nauczanie przez działanie – zajęcia poza szkolną salą” jest innowacją metodyczno-organizacyjną. Planowanym nowatorstwem objęci zostali uczniowie klas 3a, 3b.  Innowacja pedagogiczna jest realizowana zgodnie z założeniami – w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. Głównym celem programu jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności, rozwijanie umiejętności i wiedzy poprzez aktywne formy. Kształtowanie systemu wartości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Rozwijanie samodzielności i wytrwałości w procesie odkrywania i rozwiązywania problemów. Treści programu realizowane są podczas wycieczek między innymi do Nadleśnictwa Marcule, Gospodarstwa Agroturystycznego zajęć w terenie, spacerów, warsztatów, wyjść do teatru, kina, filharmonii. Podczas zajęć stosowane są innowacyjne metody i zróżnicowane formy pracy, odwołujące się do różnych stylów uczenia się, które wspierają rozwój uczniów. Podstawą organizacji pracy przy realizacji programu jest podmiotowość ucznia oraz jego preferencje i potrzeby. Naturalne przejście dziecka od nauki do działania, mniej schematów, a więcej własnej aktywności. Nauczyciele Anyst Gabriela, Kalisz Marzena realizujący innowacje starają się w atrakcyjny sposób dostarczać wiedzę, nauczyciel jest koordynatorem procesu uczenia się i zachęca uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności oraz uczenia się w interakcji z otoczeniem.