Rekrutacja

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 
Najważniejsze terminy:
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 21.02.2022 r. - 11.03.2022 r. do godz. 15.00
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 23.03.2022 r. do godz. 14.00
3.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: 24.03.2022 r. - 1.04.2022 r. do godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 6.04.2022r. do godz. 14. 00
5. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:     28.02.2022 r. - 18.03.2022 r. do godz. 15.00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 6.04.2022 r. godz. 14.00
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: 7.04.2022 r. - 22.04.2022 r. do godz. 15.00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 28.04.2022 r. godz. 14.00