Szkolny Klub Sportowy

Program "Szkolny Klub Sportowy"

Program zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych – SKS, przez nauczycieli wychowania fizycznego.

INFORMACJE OGÓLNE:

Zajęcia programowe rozpoczynają się z dniem 10.02.2020 roku

- w I semestrze od 10   lutego do 31 maja 2020 roku,

- w II semestrze od 1 września do 30 listopada 2020 roku,

- zajęcia w ramach Programu SKS odbywają się z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu.

IDEE PROGRAMU

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu.  Zajęcia w naszej szkole odbywają się w poniedziałki i czwartki od godziny 15.15 do 16.15. Zajęcia w ramach Programu SKS odbywają się z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu w uzasadnionych przypadkach zajęcia będą się odbywać 3 razy w tygodniu.