"Książka moim przyjacielem"

    W roku szkolnym 2013/2014 od 01 października w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna "Książka moim przyjacielem", której autorami są panie: wicedyrektor Jadwiga Kicińska, Marzena Kalisz, Aneta Trzos i Bożena Reszko.
     Jest to innowacja programowo-metodyczna, którą objęte  zostały  dzieci z oddziałów przedszkolnych. Realizacja programu przewidziana jest na 18 godzin zajęć bibliotecznych, 36 zajęć dydaktycznych oraz 9 spotkań z rodzicami.

     Główne cele programu:
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki,
 • wzbogacenie edukacji czytelniczej wśród rodziców i opiekunów.
    Cele szczegółowe:
 • wprowadzenie dzieci w świat literatury,
 • kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • wzbogacenie słownictwa,
 • nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy,
 • zapobieganie uzależnieniu od telewizji, komputera,
 • integrowanie grupy poprzez wspólną zabawę, naukę i pracę ,
 • ukazanie właściwego kontaktu z książka poprzez wzór osób dorosłych,
 • zapoznanie dzieci z biblioteka i czytelnią.

    Budzenie zaciekawienia książką będzie odbywać się poprzez udział w zajęciach bibliotecznych, wycieczkach, warsztatach, zabawach literacko-teatralnych i plastycznych, spotkaniach autorskich.
     Istotnym elementem opracowanego programu jest włączenie rodziców do głośnego czytania w domu i w szkole, udział w konkursach i przedstawieniu, w warsztatach, lekcjach otwartych, prelekcjach.    
     Celem wymienionych działań jest uświadomienie rodzicom korzyści płynących z codziennego głośnego czytania swoim dzieciom oraz budowanie mocnej więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem.
     Aby osiągnąć umiejętności czytelnicze przez wszystkie dzieci na równym poziomie i w podobnym czasie, a mimo to w indywidualnym tempie będą stosowane nowatorskie metody i formy pracy.
     Innowacja „Książka moim przyjacielem" ma być przede wszystkim zachętą, by dzieci chętniej i częściej sięgały po książkę. Mamy nadzieję, że po realizacji programu książka stanie się wiernym przyjacielem dzieci.

     GŁOŚNE CZYTANIE DZIECKU:
 • zaspokaja jego potrzeby emocjonalne - miłość, uwagę,
 • buduje mocną więź pomiędzy nauczycielem-uczniem, dzieckiem-rodzicem,
 • wspiera rozwój psychiczny dziecka,
 • wzmacnia poczucie własnej wartości,
 • uczy poprawnego języka, rozwija zasób słów, daje swobodę w mówieniu,
 • ćwiczy pamięć,
 • uczy samodzielnego myślenia- logicznego, przyczynowo - skutkowego, rozwija
 • wyobraźnie,
 • poprawia koncentrację,
 • przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania,
 • przynosi ogromną wiedzę ogólną,
 • ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole,
 • uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną,
 • jest znakomitą rozrywką, rozwija poczucie humoru,
 • zapobiega uzależnieniu od telewizji, komputera i gadżetów elektronicznych,
 • jest zdrową ucieczką od nudy i niepowodzeń,
 • przeciwdziała demoralizacji i przemocy,
 • kształtuje na całe życie nawyk czytania i poszerzania wiedzy.

     Nawet najlepsza książka nie zyska popularności, jeśli dzieci nie będą miały wyrobionej potrzeby czytania. Najlepsza biblioteka czy księgarnia będzie dla osób, których nikt nie wprowadził w świat książki, miejscem nudnym lub obojętnym, a najlepsza lektura - torturą. Dlatego tak ważne jest budowanie zainteresowania czytaniem i miłości do książek już wśród najmłodszych dzieci.
  W ramach realizacji projektu "Książka moim przyjacielem" uczniowie klas 0 uczestniczyli w warsztatach "Jak powstawała książka, czyli od papirusu do iPada"  w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Dzieci zapoznały się z historią książki i pisma. Dowiedziały się, że historia książki jest prawie tak długa jak, historia naszej cywilizacji. Od zawsze opowiadania, legendy, prawa były przekazywane ustnie. Z czasem zaczęto ryć znaki na kamiennych, glinianych lub drewnianych tabliczkach. Do czasu wynalezienia druku, wszystkie książki i dokumenty pisano ręcznie, później nastąpiła era książki drukowanej, a obecnie coraz częściej książka jest elektroniczna. Dzieci nauczyły się, że książka  ciągle się zmienia, jednak towarzyszy nam od zawsze.
  Warsztaty miały na celu przybliżyć historię książki, pisma. Dzieci miały okazję nauki pisania gęsim piórem, co sprawiło im wiele radości.
Efektem całorocznej pracy był  występ teatralno-muzyczny, który  26 czerwca 2014r. uczniowie klas 0 zaprezentowali  przed dyrektorem szkoły Janem Kuciapskim, swoimi rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi, którzy zaszczycili swoją obecnością : Prezydent  Miasta Sylwester  Kwiecień, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Włodzimierz  Jedynak,   Rzecznik Prasowy  Iwona  Ogrodowska  -Ogórek , pani Magdalena Mroczek z Miejskiej Biblioteki „Plastuś” oraz Przewodniczący Rady Rodziców pan Wojciech Cieciora. Maluchy zabrały  wszystkich do Krainy baśni i bajek w której Wróżki  z Jasiem, Małgosią i z  Czarownicą oraz z Rybakiem  i Złotą Rybką zaprosili na bajkę „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wystawiły bajkę ze starszymi kolegami z klasy VIb. Wróżki pomogły również Czerwonemu Kapturkowi, który nie miał dla babci smakołyków w koszyku zdobyć Rzepkę. „Wyrwali”  ją Rodzice, którzy przygotowali przedstawienie pt. ”Rzepka” wcielając się w książkowe postacie. Przedstawienie wywołało dożo radości i uśmiechu na wszystkich twarzach, a dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały i podziwiały aktorską grę rodziców i profesjonalne stroje. Oklaskom nie było końca. Wróżki jednak nie zakończyły spotkania -  zaprosiły Elfa, który zabrał wszystkie dzieci do krainy gdzie jest zawsze lato i mimo, że dzieci nie chciały opuszczać przedszkolnych sal i z żalem się żegnały -  złożyły obietnicę, że  „ Po miłych wakacjach uczyć się pilnie będą  i o swoich przyjaciołach książkach nie zapomną. By dawać mamie radość dla taty być dumą. Dla pani wizytówką a dla szkoły chlubą”.