Wartość dodana

Międzynarodowy program edukacyjny „Wartość dodana”.
 
Nasza szkoła przystąpiła do pilotażowej edycji międzynarodowego programu Fundacji Szkoła z Klasą pt.: „Wartość dodana”, którego przewodnią myślą jest hasło: „Matematyka jest wszędzie”.
„Wartość dodana” (angielski tytuł: Added value) to program, który ma pokazać, jak uczyć matematyki w ciekawy i niestandardowy sposób oraz pozwolić uczniom uwierzyć, że matematyki da się nauczyć i że warto to robić. Program Wartość dodana” realizowany jest przez Fundację Szkoła z Klasą (Polska) w partnerstwie z Asociación), Smilemundo (Hiszpania) NHLStenden (Holandia) oraz Universal Learning Sytems (Irlandia) ze środków KomisjiEuropejskiej w ramach programu ERASMUS+.