"Młodzież ma wpływ"

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Młodzież ma wpływ. Model włączenia młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej”.
Ideą projektu jest wsparcie nauczycieli i władz lokalnych w tworzeniu możliwości praktykowania aktywności obywatelskiej przez młodych ludzi. Celem jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie modelu uczestnictwa młodzieży w procesach podejmowania decyzji na terenie szkoły i społeczności lokalnej.
Liderem projektu jest Fundacja Civis Polonus, a gminy biorące w nim udział to: Adamów, Głogów Małopolski, Józefów nad Wisłą, Stąporków, Wąchock i Starachowice.
Działania szkół z naszej gminy wspiera Urszula Herbich – animator i coach  z ramienia fundacji.

17-19 maja 2013
W Falentach pod Warszawą miało miejsce szkolenie inaugurujące dla uczestników projektu, w czasie którego odbyły się warsztaty, na których przedstawiciele władz gmin, dyrektorzy szkół, opiekunowie samorządów uczniowskich, urzędnicy i uczniowie przygotowywali się do tworzenia w swoich gminach okazji do aktywności młodych ludzi.                                     
(Fot. Fundacja Civis Polonus)


29 maja 2013
Odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i opiekunów samorządów  uczniowskich z Małgorzatą Szlęzak - zastępcą prezydenta, podczas którego ustalono zasady działania w projekcie oraz wyłoniono przedstawicieli szkół do Zespołu Projektowego. Jednym z przedstawicieli została wybrana opiekunka naszego SU Ewa Maj-Czerwinska.3-4 października 2013
W Serocku pod Warszawą odbyło się kolejne szkolenie dla uczestników projektu. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, podsumowanie dotychczasowych osiągnięć oraz inspirację i praktyczne wsparcie dalszych działań w realizacji projektu. Odbyły się również zajęcia praktyczne dotyczące tego, jak prowadzić debaty i konsultacje społeczne.


W ramach projektu "Młodzież ma wpływ" Samorząd Uczniowski przeprowadził debatę na temat
"Mocne i słabe strony szkoły".