Samorząd Uczniowski
Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:   

 

  Przewodnicząca - Antonina Wiewiórka 
  Wiceprzewodnicząca - Nina Nowak
  Wiceprzewodnicząca - Wiktoria Dębska

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są pani Aneta Trzos oraz pan Przemysław Walerczyk.