Samorząd Uczniowski
Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:   

 

  Przewodniczący - Bartosz Gawlik z klasy 8b
  Wiceprzewodnicząca -  Wiktoria Sadrak z klasy 8b
  Skarbnik - Ola Gierada 7a

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Agnieszka Krupa.