Lepsza szkoła

Projekt edukacyjny „Lepsza szkoła”
W roku szkolnym 2019/2020wzorem ubiegłych lat klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej w Starachowicach biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła” w zakresie matematyki.
Lepsza Szkoła” to zainicjowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe projekt edukacyjny obejmujący m.in. nauczycieli matematyki. Nauczyciele uczestniczący w projekcie edukacyjnym GWO sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów, są to tzw. „Sesje z plusem”.Celem programu jest badanie efektywności nauczania matematyki oraz długoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniów do egzaminu po szkole podstawowej. Nauczyciel regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy może prawidłowo ocenić jej postępy i braki.
W skład „Lepszej Szkoły” wchodzą nie tylko „Sesje z plusem”, ale i „Próbny egzamin ósmoklasisty”.Jest przeznaczony dla najstarszych uczniów szkoły podstawowej. Ma on na celu przede wszystkim pokazanie uczniom formuły czekającego ich prawdziwego testu – rodzajów zadań, ich trudności, sposobów ich rozwiązywania. „Próbny egzamin ósmoklasisty” jest przygotowany na podstawie informacji opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.