Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący: pan Krzysztof Kalita

Zastępca Przewodniczącego: pani Kamila Gawlik

Skarbnicy: pani Ewa Anduła, pani Magdalena Lach-Zwierz

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca: pani Karolina Zając-Krępa

Zastępca przewodniczącej: pani Joanna Nowocień

Członek: pani Aneta Linek