Zakończenie roku szkolnego

29 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2011/2012. Uroczystość dla klas IV-VI prowadziła przewodnicząca  SU - Natalia Ziółkowska. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom klas piątych przez tegorocznych absolwentów. Następnie krótkie przemówienie wygłosił dyrektor szkoły Jan Kuciapski. W części oficjalnej nagrodzeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Wyróżniono też uczniów za osiągnięcia sportowe, działalność na rzecz szkoły oraz 100% frekwencję.  Dyrektor szkoły Jan Kuciapski wręczył uczniowi klasy VIb Kacprowi Kicińskiemu oraz uczennicy klasy VIa Weronice Pastuszce statuetki oraz dyplomy „Superabsolwentów Jedynki”. Dyrektor podziękował też rodzicom absolwentów za okazaną pomoc i podjęte działania na rzecz szkoły.
Po części oficjalnej przewodnicząca SU zaprosiła wszystkich zebranych na część artystyczną, przygotowaną przez uczniów klas szóstych pod kierunkiem wychowawców. Program składał się z wielu humorystycznych scenek z życia szkolnego. Szczególne uznanie zyskał występ wokalny tercetu z klasy VIb w składzie: Grzegorz Trawiński, Mateusz Stąporek i Maciej Cieciora oraz  postulaty wyborcze kandydata na „nowego dyrektora szkoły” Ernesta Lefka z klasy VIa.
Po uroczystości w sali gimnastycznej uczniowie udali się do sal lekcyjnych, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa.
O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas I-III. Program artystyczny w wykonaniu uczniów klas trzecich wprowadził wszystkich w dobry wakacyjny nastrój.