XXIX TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA

Już po raz kolejny w dniach od 15 do 20 marca  w naszym województwie obchodzimy Tydzień Kultury Języka, którego organizatorem głównym jest  Instytut Literaturoznawstwa  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W tym roku hasłem główne brzmi: „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę  do współczesnej kultury”.
W  naszej szkole, zarówno uczniowie klas I-III jak i  IV-VIII  z okazji  TKJ,  będą uczestniczyć w różnych formach aktywności. W klasach I-III organizatorkami poszczególnych działań są:

Karolina Karkocha - Jary i Katarzyna Zientara, w klasach IV-VIII Anna Gęborek.
Link do naszego programu TKJ:

https://ilij.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/SP-1-Starachowice.pdf

Cele projektu:
1.Uświadomienie roli języka ojczystego w życiu  człowieka i narodu.
2. Umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w działaniach zaproponowanych w ramach TKJ.
3. Propagowanie  kultury języka w różnych sytuacjach życiowych.
4.Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze.
5. Wszechstronna analiza języka młodzieży.

Link do programu głównego TKJ:
https://ilij.ujk.edu.pl/tkj-wydarzenia/