Nauka pływania

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas III „a” i III „b” objęci byli programem nauki pływania. Zajęcia odbywające się na krytej pływalni miały na celu oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, przezwyciężenie lęku, jak również zdobycie podstawowych umiejętności w pływaniu.
Instruktor pływania Pan Radosław Gębura swoją postawą zachęcał uczniów do doskonalenia umiejętności pływackich. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom w wodzie, odpowiednio dobranym do możliwości indywidualnych dzieci, wyzwalał w nich motywacje do nauki. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tych zajęciach, ucząc się coraz więcej i pokonując własne słabości. Zdobyte umiejętności wpłyną na podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa w okresie wakacji.