Ludolfina, czy to liczba, czy dziewczyna?

14 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Matematyki oraz Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.  Z tej okazji klasy 4-8 realizowały projekt: „Ludolfina, ludolfina, czy to liczba, czy dziewczyna?”. W ramach projektu uczniowie poznali niezwykłą liczbę π. Liczba π to stosunek długości okręgu do długości jego średnicy, jest wielkością stałą i wynosi w przybliżeniu 3,1415... Liczba π, która jest niewymierna i przestępna nazywana jest czasami stałą Archimedesa w uznaniu zasług Archimedesa z Syrakuz, albo ludolfiną od imienia niemieckiego matematyka Ludolpha van Ceulena. Patronem „Dnia Pi” jest Albert Einstein, ale często wymienia się też polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego, którzy urodzili się właśnie 14 marca.
Na cześć liczby π uczniowie przygotowywali prezentacje, plakaty, krzyżówki, stroje oraz wykonali zdjęcia w ramach konkursu „Moja fotka z liczbą Pi”. Wyróżnienie w konkursie otrzymali: Karina Gralec z 5a oraz Igor Ćwik z klasy 4a. Gratulujemy:)
Podsumowaniem zajęć o ludolfinie był udział w teleturnieju o liczbie π-PILONERZY.
https://learningapps.org/watch?v=pdj2coh7k21
Chętni uczniowie Jedynki wzięli również udział w ogólnopolskim projekcie “Zaπszmy π”.
Pomysłodawcą tego projektu jest nauczyciel matematyki Krzysztof Chojecki - znany bardziej pod pseudonimem Pan Pistacja, który zaprosił do stworzenia czegoś, czego nikt jeszcze nigdy nie dokonał- nieskończony fotograficzny bieg po rozwinięciu liczby π.