Udział w konferencji w Kielcach

8 listopada dyrektor szkoły pan Jan Kuciapski, nauczycielka języka angielskiego pani  Małgorzata Pater oraz troje uczniów klasy VI b: Małgorzata Mirkowska, Natalia Anduła i Maciej Cieciora uczestniczyli w Konferencji Informacyjno-Promocyjnej Programu „Uczenie się przez całe życie” (Comenius, Leonardo da Vinci, e-Twinning), która odbyła się  w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Kielcach.
Konferencja miała na celu:
• promocję programu „Uczenie się przez całe życie”
• promocję szkół, które zrealizowały lub kontynuują projekty dofinansowywane przez program Comenius, Leonardo da Vinci, e-Twinning
• przekazanie informacji o zasadach przystępowania do programu „Uczenie się przez całe życie”
• podkreślenie rangi realizowanych przez szkoły projektów współpracy międzynarodowej
Konferencja była okazją do poznania dokonań szkół i placówek z województwa świętokrzyskiego, realizujących aktualnie projekty: Comeniusa, Leonardo da Vinci i e-Twinning.
Nasza szkoła przygotowała stoisko prezentujące produkty projektu oraz materiały przywiezione ze spotkań w krajach partnerskich.
Mieliśmy także okazję przedstawić, w formie prezentacji Powerpoint ważniejsze działania, które zrealizowaliśmy w trakcie dwuletniego projektu.