Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: pan Jarosław Warszawa

Zastępca: pan Szczepan Surdy
Sekretarz: pani Anna Walendzik
Skarbnicy: pani Ewa Anduła, pani Iwona Anduła

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca: pani Monika Sadło
Zastępca przewodniczącej: pan Krzysztof Kalita
Członek: pani Monika Bzymek