Świetlica

Świetlica jest czynna od godziny 6.30 do godz. 15.45.

Wydarzenia - rok szkolny 2018/2019.
Wrzesień

We wrześniu dzieci, które po raz pierwszy przyszły do świetlicy miały możliwość dokładnego poznania szkoły. Nauczyciele świetlicy czuwali nad bezpieczeństwem uczniów, dbali o szybkie przystosowanie się ich do nowych warunków organizując zajęcia i zabawy integrujące grupę.
Przeprowadzone zostały pogadanki dotyczące bezpieczeństwa ucznia podczas zajęć świetlicowych, na placu zabaw, boisku szkolnym oraz dotyczące gier, zabawek świetlicowych i utrzymania porządku w świetlicy. Dzieci zapoznane zostały z regulaminem świetlicy, poznały prawa i obowiązki uczestnika zajęć świetlicowych, jak również wybrały nazwę „Świetliki”.
Odbyło się „Pasowanie na Świetlika”. Dzieci złożyły przyrzeczenie, że będą się starały być wesołymi, posłusznymi i pomocnymi w potrzebie uczniami: „Ja świetlik przyrzekam być grzecznym, o dobrym zachowaniu pamiętać, zjadać całe obiadki. szanować gry i zabawki, nie psocić, nie hałasować, nauczycieli słuchać, z innymi się grzecznie bawić”.
Organizowane były gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Odbyły się również pogadanki na temat: „Bezpieczna droga do i ze szkoły”. Dzieci wykonały prace przedstawiające znaki drogowe jak również brały udział w odgrywaniu scenek.
 23 września przyszła do nas jesień. Z dziećmi prowadziliśmy rozmowy na temat zmian jakie można zauważyć w przyrodzie. Została zmieniona dekoracja świetlicy i kącik „Pracownia małych artystów”. O
pracowała: mgr. Jolanta Sadłocha-Chodorek


Październik

Miesiąc październik rozpoczęliśmy od zajęć manualnych związanych z darami jesieni. Dzieci wykonywały bardzo chętnie piękne prace plastyczne wykorzystując kolory tej barwnej pory roku tworząc jesienne liście, róże, drzewa jesieni, kolorowe parasole, które zdobią naszą świetlicę. Robiły ludziki z kasztanów, żołędzi i korale z jarzębiny. W kąciku „Pracownia małego artysty” pojawiły się nowe, kolorowe prace.
Drugi tydzień października poświęcono nauczycielom i uczniom z okazji ,,Dnia Nauczyciela”. Z tej okazji bawiliśmy się, dzieci wcielały się w rolę nauczyciela i prowadziły niektóre zajęcia świetlicowe.
Obchodziliśmy też Dzień Poczty i Dzień Pisania Listów. Robiliśmy koperty, projektowaliśmy znaczki pocztowe, co sprawiło nam wszystkim dużo radości.
Z okazji ,,Dnia Drzewa” wykonaliśmy drzewko jesienne, które zdobi naszą świetlicę.
W październiku odbył się też konkurs plastyczny pt. „Nasze owoce”. Zwycięzcami zostali: Nadia Bujnowska, Daria Pocheć, Zuzanna Kozłowska, Maja Wojton, Maja Gębura, którym raz jeszcze gratulujemy. Zwycięzcy otrzymali nagrody.
Korzystając z pięknej, słonecznej pogody dzieci często przebywały na świeżym powietrzu. Bawiły się na placu zabaw, jak i na boisku szkolnym (grali w piłkę nożna, rzucali do celu, dziewczęta skakały w gumę, w hula-hop, pokonywali tor przeszkód).
W miesiącu październiku z okazji dnia „Dzień Kundelka” 25.10.2018r. zaprosiłam do świetlicy szkolnej niecodziennego gościa Panią Katarzynę zajmującą się bezdomnymi psami ze schroniska, która szerzej zapoznała dzieci z możliwościami pomocy bezdomnym psom. Dzieci były zafascynowane naszym gościem zwłaszcza tym na czterech łapach. Zajęcia w tym tygodniu były poświęcone w większości psom. Omawialiśmy sposoby zajmowania się zwierzętami domowymi zwłaszcza psami.
Zmierzch października to kojarzące się dynie i nietoperze. Dzieci wykonywały piękne prace.
Opracowała: mgr. Jolanta Sadłocha-Chodorek