Biblioteka

"Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego."
                                                                                                                                             Jan Paweł II

Godziny pracy biblioteki: 07.30 - 13.30
Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały informujące o nich i udostępnia je.

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 7111 woluminów.
Książka nr 1 została wpisana do księgi inwentarzowej biblioteki szkolnej w  roku 1955.

Księgozbiór obejmuje przede wszystkim:
  • lektury dla uczniów,
  • literaturę piękną: bajeczki i wierszyki, przygodową dla dzieci i młodzieży, obyczajową, fantastyczną, historyczną, poezję - dramat, biografie,
  • literaturę popularno - naukową: metodyczną, pedagogiczną, z zakresu historii, biologii, fizyki, chemii, geografii, plastyki, muzyki, techniki, informatyki i matematyki, psychologii, filozofii, religioznawstwa, etyki, turystyki i rekreacji,  wychowania fizycznego, gospodarstwa domowego, rozrywki,
  • podręczniki .
Zbiory multimedialne biblioteki to:
  • kasety magnetofonowe do nauki języków obcych, lektury, bajki,
  • kasety video z prezentacjami o różnorodnej tematyce, filmami,
  • płyty CD z programami komputerowymi, filmami.
  • encyklopedie,
  • słowniki.
Prasę i wydawnictwa dla uczniów i pracowników.

Użytkownicy przy wyszukiwaniu książek mogą skorzystać z katalogu alfabetycznego i rzeczowego.

Biblioteka posiada 7 stanowisk komputerowych. 
Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji dla uczniów, pracowników szkoły i rodziców.
Użytkownicy mogą korzystać z komputerów (w tym korzystać z Internetu) codziennie w godzinach pracy biblioteki szkolnej.