Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 
I semestr   2 września 2019 - 31 stycznia 2020
II semestr   1 lutego 2020 - 26 czerwca 2020
 
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 
2 września 2019
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 - 31 grudnia 2019
3. Ferie zimowe
 
27 stycznia 2019 - 7 lutego 2020
4. Rekolekcje
 
--------------------------
5. Wiosenna przerwa świąteczna 09 - 14 kwietnia 2020
6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 
31 pażdziernika 2019
21, 22, 23 kwietnia 2020
(egzamin klas VIII)
24 kwietnia 2020
4 maja 2020
12 czerwca 2020
7. Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 
26 czerwca 2020
 


SPOTKANIA Z RODZICAMI
 
Zebrania klasowe Konsultacje z nauczycielami
(ostatni czwartek miesiąca w godz. 16.00-17.00)
10, 11 września 2019
19, 20 listopada 2019
21, 22 stycznia 2020
24, 25 marca 2020
26, 27 maja 2020 - przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
30.10.2019
27.02.2020
20.04.2020