Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 
I półrocze   1 września 2020 - 31 stycznia 2021
II półrocze   1 lutego 2021 - 25 czerwca 2021
 
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 
2 września 2020
2. Zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia 2020 do 31 grudnia 2020
3. Ferie zimowe
 
od 15 do 18 lutego 2021
4. Rekolekcje
 
--------------------------
5. Wiosenna przerwa świąteczna od 1 do 6  kwietnia 2021
6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 
8, 9 pażdziernika 2020
2 listopada 2020
25, 26, 27 maja 2021
(egzamin klas 8)
31 kwietnia 2021
4 czerwca 2021
7. Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 
25 czerwca 2021
 


SPOTKANIA Z RODZICAMI
 
Zebrania klasowe Konsultacje z nauczycielami
7, 8, 9 września 2020
17, 18 listopada 2020
26, 27 stycznia 2021
13, 14 kwietnia 2021
26, 27 maja 2021 - przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
29 października 2020
25 lutego 2021
25 marca 2021