Samorząd Uczniowski
Skład Samorządu Uczniowskiego:   

 

  Przewodnicząca - Agata Grudzień z kasy VIIb
  Wiceprzewodnicząca - Julia Bzymek z klasy VIb
  Sekretarz - Julia Kutyła z klasy Va

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Monika Major.