Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego:   

 

  Przewodniczący - Krzysztof Domański z kasy VIIIa
  Wiceprzewodnicząca - Julia Kutyła z klasy VIa
  Sekretarz - Dominika Mazur z klasy VIIb

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Monika Major.