Samorząd Uczniowski
Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:   

 

  Przewodnicząca - Wiktoria Sadrak z klasy VIIb
  Wiceprzewodniczący - Bartosz Gawlik z klasy VIIb
  Sekretarz - Maja Wojton IVa

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Agnieszka Krupa.