Psycholog

Psycholog – Iga Nowak
adres e-mail: inowak.psyche@op.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek 8.45-13.15
Wtorek 8.45-13.15
Piątek 8.50-10.50
Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom. Podstawowymi zadaniami w codziennej pracy psychologa, dzięki którym cel ten może zostać realizowany, są:
Praca z uczniem:

 • diagnoza potencjalnych możliwości ucznia,
 • diagnoza trudności emocjonalnych ucznia poprzez obserwację w klasie, wywiad z rodzicem lub nauczycielem oraz wykorzystanie technik projekcyjnych,
 • indywidualne zajęcia z uczniami (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające),
 • zajęcia z klasami – integracyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające kompetencje społeczne,
 • rozmowy terapeutyczne oraz grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym z uczniami.

 
Praca z rodzicem/ opiekunem:

 • indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym,
 • poradnictwo wychowawcze oraz konsultacje rodzinne,
 • udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich,
 • udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych, kierowanie do specjalistów w zależności od potrzeb, 

 
Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

 • wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów,
 • konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań z wychowawcami i pedagogiem szkolnym,
 • interwencje wychowawcze,
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

 
Ze względu na zaistniałą sytuację i trudny czas, w którym się znaleźliśmy pragnę zaprosić Was drodzy uczniowie i rodzice do stałej współpracy. Za pośrednictwem poczty elektronicznej (inowak.psyche@op.pl) możecie zgłaszać swoje trudności czy obawy lub po prostu chęć rozmowy.
Korzystając z dostępnych komunikatorów możemy również wspólnie odrobić pracę domową.      
W zależności od potrzeb mogę udostępniać materiały, karty pracy usprawniające m.in. pamięć, koncentrację, wydłużające czas skupienia uwagi na zadaniu.
 
W ramach zdalnej edukacji i terapii zachęcam rodziców i uczniów do odwiedzania stron, dzięki którym możemy zarówno rozwijać funkcje poznawcze, uczyć się i ciekawie spędzać wspólnie czas.
 
Propozycja stron:
http://www.matzoo.pl/
http://www.ortografka.pl/
https://www.superkid.pl
http://pisupisu.pl
https://www.eduelo.pl

ZałącznikWielkość
Jak wspierać dzieci.docx28.33 KB
jak poradzić sobie z lękiem CPPB.docx22.61 KB
TRENING BUDOWANIA POZYTYWNEJ SAMOOCENY.docx36.58 KB
Bezpieczenstwo w sieci.docx28.87 KB
Bezpieczenstwo w sieci- inf dla rodziców.docx27.5 KB
Techniki zapamiętywania.docx26.77 KB
Myśl pozytywnie.docx31.04 KB