Pożegnanie szkoły

27 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom klas piątych przez tegorocznych absolwentów. Następnie  przemówienie wygłosił dyrektor szkoły Jan Kuciapski. Poinformował m.in. wszystkich zebranych, że uczennica Alicja Surdy znalazła się w gronie najlepszych uczniów w mieście, wyróżnionych przez prezydenta. Następnie nagrodzeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. Było ich w tym roku szkolnym 37. Najwyższą średnią uzyskał uczeń klasy IVb Marcin Walendzik (5,45).  Statuetką oraz dyplomem  „Superabsolwentki SP1” uhonorowana została uczennica klasy VIb Paulina Stańczak. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Dyrektor podziękował  rodzicom za okazaną pomoc i podjęte działania na rzecz szkoły. Wyróżniono też uczniów za osiągnięcia sportowe, działalność na rzecz szkoły oraz 100% frekwencję (Zuzanna Dukacz, Adrian Wrzesień). Po części oficjalnej przewodnicząca SU zaprosiła wszystkich zebranych na część artystyczną, przygotowaną przez uczniów klas szóstych pod kierunkiem wychowawców. Program składał się z kilku humorystycznych scenek z życia szkolnego jaskiniowców, piosenek oraz wierszy. Następnie uczniowie klas IV-VI udali się do sal lekcyjnych, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa.
O godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas I-III. Program artystyczny w wykonaniu uczniów klas trzecich wprowadził wszystkich w dobry wakacyjny nastrój.