Obchody Dnia Sybiraka

80 lat temu nasi sąsiedzi Rosja i Niemcy napadły na Polskę. Państwo polskie zmuszone walczyć na dwa fronty nie dało rady i niestety dostaliśmy się pod krwawą rosyjsko –niemiecką okupację. Tragicznymi następstwami tej napaści były min. wywózki ludności polskiej na obszary Syberii i Kazachstanu. Aby przypomnieć tamte tragiczne wydarzenia 17 września nasi uczniowie wzięli udział we Mszy Świętej, aktywnie włączając się w jej organizację. Przygotowaliśmy oprawę liturgiczną, muzyczną i złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia. Nasi uczniowie z dumą pochylali sztandar, aby oddać hołd tym, dzięki którym możemy nosić biało- czerwone barwy i śpiewać „Mazurka Dąbrowskiego.”