Czyste powietrze nasza wspólna sprawa

Od 4 do 15 lutego uczniowie klas 0-3 mieli okazję wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Zakład Energetyki Cieplnej w Starachowicach. Warsztaty edukacyjne w ramach projektu edukacyjnego „Czyste powietrze nasza wspólna sprawa” miały na celu kształtowanie podstaw proekologicznych u dzieci. Prowadziła je Pani Magdalena Jaroszek. Uczniowie zwiedzili ścieżkę edukacyjną w Ciepłowni przy ulicy Kościelnej oraz uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych. Podsumowaniem wycieczki był konkurs, podczas którego wybrane dzieci miały za zadanie odpowiedzieć na pytania wiązane z tematyką warsztatów. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy ukończenia warsztatów i słodki poczęstunek.
Projekt edukacyjny „Czyste powietrze nasza wspólna sprawa” wskazuje konieczność dbania o środowisko naturalne oraz ma na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie ochrony powietrza oraz szkodliwego wpływu CO2 na zdrowie i środowisko.