Zakończenie roku szkolnego klas IV-VI

Ze względu na termomodernizację szkoły rok szkolny 2014/2015 zakończyliśmy 29 maja. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego i hymnu szkoły oraz przekazaniem sztandaru SP 1 młodszym kolegom przez uczniów klas szóstych. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły- Jan Kuciapski. Poinformował o bardzo dobrym wyniku naszych tegorocznych absolwentów na sprawdzianie szóstoklasistów. Nagrodził również tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu.
W tym roku na wyróżnienie zasłużyło 31 uczniów z klas IV – VI. 
Najwyższą średnią w szkole uzyskały uczennice klasy 6b: Klaudia Siwiec i Natalia Gębura, zaś najlepszą klasą okazała się 6a. Obie dziewczyny zostały dodatkowo uhonorowane: Natalia otrzymała tytuł „Superabsolwentki Jedynki”, a Klaudia- nagrodę Prezydenta Miasta. Rodzice wyróżnionych absolwentów otrzymali listy gratulacyjne. Dyrektor i wychowawcy klas szóstych podziękowali również rodzicom, którzy aktywnie działali  na rzecz szkoły.
Oficjalną cześć uroczystości zakończyło wręczenie statuetek  „Młody Orzeł – Najlepszy z Najlepszych z Przedmiotu”.
Otrzymali je:
Laura Pituch- język polski, przyroda
Mateusz Kozdęba - matematyka
Marcin Walendzik - historia, religia
Miłosz Szlufik -język angielski
Mateusz Dróżdż - język niemiecki
Klaudia Siwiec- plastyka, informatyka
Natalia Górska - muzyka
Bartosz Korjat - wychowanie fizyczne