Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZONE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W STARACHOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 

 • Jadwiga Kicińska - zajęcia wyrównawcze dla klas 1-3
 • Renata Kwiecień - Gry i zabawy ruchowe
 • Katarzyna Zientara - Koło czytelnicze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy 3a i 3b
 • Gabriela Anyst - Koło szachowe dla klasy 2a i 2b, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy 2a i 2b
 • Małgorzata Prokop - Koło czytelnicze
 • Monika Wierzbicka - zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klasy 7a
 • Dagmara Ptak - Koło z języka angielskiego dla klasy 8a i 8b
 • Barbara Kowalska - Koło geograficzne dla klasy 5b
 • Ewa Maj-Czerwińska - Przygotowanie do egzaminu z języka polskiego dla klasy 8a i 8b
 • Karolina Karkocha-Jary - rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Aneta Trzos - Koło historyczne dla klasy 5a
 • Ewelina Siwiec-Gąsior - Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki dla klasy 8b
 • Monika Major - Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki dla klasy 8a, zajęcia wyrównawcze dla klasy 4a i 4b
 • Krzysztof Mikos - Koło sportowe (od II semestru)
 • Agnieszka Krupa - Koło biologiczne dla klasy 6a