Wzruszające podziękowanie

My, uczniowie klas ósmych, dziś już absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1, pragniemy serdecznie podziękować Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Obsługi:
- za trud włożony w naszą edukację,
- za cierpliwość do nas, chociaż wiemy, że często nie było z nami łatwo,
- za wsparcie w ciężkich chwilach,
- za pokierowanie nas na właściwe ścieżki,
- za wszystkie rady i wskazówki,
- za odkrywanie w nas potencjału,
- za zachęcanie nas do rozwijania pasji i zainteresowań.
Z całego serca dziękujemy!