Wakacje z Matzoo 2022

MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ, a dowodem na to jest fakt, że dla niektórych naszych uczniów wakacje nie były powodem, aby rozstać się z KRÓLOWĄ NAUK. Wielu z nich uczestniczyło w atrakcyjnym internetowym projekcie „Wakacje z Matzoo”. Podjęli oni wyzwanie polegające na rozwiązywaniu w trakcie wakacji jednego zadania matematycznego dziennie o stopniu trudności odpowiednim do wieku. Uczniowie Ci byli bardzo pracowici, ale przede wszystkim systematyczni, ponieważ każde zadanie dostępne było tylko przez jeden dzień. Każdy uczestnik, który rozwiązał prawidłowo co najmniej 40 zadań otrzymywał „Dyplom z wyróżnieniem”, nagrodę niespodziankę oraz szóstkę z matematyki.
W naszej szkole byli to następujący uczniowie:
• Amelia Kozdęba
• Aleksander Majewski
• Adrian Tomaszewski
• Nataniel Sodel
• Wiktoria Bańka

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!