Udzielanie pierwszej pomocy

Uczniowie klas piątych i szóstych mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pani Agnieszka Krupa przy pomocy Kamila Grada, ucznia II LO w Starachowicach, przeprowadzili zajęcia, na których uczyli, jak prawidłowo należy przeprowadzić sztuczne oddychanie i masaż serca.