Sukces Michaliny

Michalina Włodarska, uczennica naszej szkoły, odniosła ogromny sukces, zdobywając tytuł Laureatki VI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty.

Warto podkreślić, że to jedyna laureatka w naszym mieście. Otrzymane wyróżnienie to dla Michaliny oraz przygotowującej ją do konkursu nauczycielki Klaudii Smyk wynik dużego wysiłku i włożonej pracy. Michalina musiała pokonać trzy etapy konkursu: szkolny, rejonowy oraz wojewódzki. Warto dodać, że już w zeszłym roku dotarła do trzeciego etapu i zdobyła tytuł Finalistki. Uczennica wykazała się doskonałym opanowaniem materiału, który wykraczał poza zakres wiedzy zdobytej na lekcjach. Dodatkowe książki do przeczytania spoza listy lektur obowiązkowych to tylko jeden przykład. Michalina zawdzięcza swój ogromny sukces wybitnym zdolnościom polonistycznym: dużej wiedzy, talentowi literackiemu oraz oczytaniu. Jej cechy charakteru, w tym pracowitość oraz determinacja pomogły w sukcesie.
Otrzymany tytuł gwarantuje Michalinie ocenę celującą na świadectwie, dodatkowe przywileje w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, a przede wszystkim zwolnienie z Egzaminu Ósmoklasisty z języka polskiego i automatyczne otrzymanie 100 % wyniku.
Jesteśmy bardzo dumni i gratulujemy Michalinie sukcesu!