Sprzątanie Świata

Za nami kolejna edycja akcji sprzątania świata. W tym roku już po raz kolejny Fundacja Nasza Ziemia koordynowała tą największą polską akcją ekologiczną, która przebiegała pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Nie zapominajmy, że Ziemia to nasz wspólny dom, o który wszyscy powinniśmy dbać.
Tegorocznym celem było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Ponadto celem akcji było:
- zachęcenie uczestników do szczególnej troski o czystość i porządek w najbliższej okolicy
- utrwalanie szacunku do otaczającej nas przyrody
- zwrócenie uwagi na powstawanie coraz większej liczby nielegalnych wysypisk śmieci poprzez bezmyślne pozbywanie się odpadów i porzucanie śmieci w przypadkowych miejscach.
Dodatkowym atutem było posprzątanie okolicznych terenów zielonych.
Każdego roku współpracujemy z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starachowice, który zapewnia uczestnikom akcji rękawice, worki na śmieci oraz ich wywóz z wyznaczonych punktów.