Sprzątanie Świata

Za nami kolejna edycja akcji sprzątania świata. W tym roku już po raz 28 Fundacja Nasza Ziemia koordynowała tą największą polską akcję ekologiczną: która przebiegała pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Nie zapominajmy, że Ziemia to nasz wspólny dom, o który wszyscy powinniśmy dbać.
Tegorocznym celem było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Ponadto celem akcji było:
- zachęcenie uczestników do szczególnej troski o czystość i porządek w najbliższej okolicy
- utrwalanie szacunku do otaczającej nas przyrody
- zwrócenie uwagi na powstawanie coraz większej liczby nielegalnych wysypisk śmieci poprzez bezmyślne pozbywanie się odpadów i porzucanie śmieci w przypadkowych miejscach.
Dodatkowym atutem było posprzątanie okolicznych terenów zielonych.
Każdego roku współpracujemy z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starachowice, który zapewnia uczestnikom akcji rękawice, worki na śmieci oraz ich wywóz z wyznaczonych punktów.