Spotkanie projektowe w Svit

W dniach od 01.07.2014 do 06.07.2014 w mieście Svit na Słowacji odbyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie w ramach projektu Comenius LLLP "Przyroda źródłem porozumienia europejskiego”. Naszą szkołę na spotkaniu reprezentowały dwie nauczycielki: Małgorzata Pater-szkolny koordynator projektu oraz Anna Kołaczyńska-nauczycielka języka niemieckiego. Projekt, finansowany przez Komisję Europejską, realizowany przez naszą szkołę we współpracy ze szkołami z Belgii, Francji, Hiszpanii, Rumunii i Słowacji, obejmował działania związane z przyrodą, których celem było zwiększenie międzynarodowej świadomości znaczenia przyrody i konieczności jej ochrony.                                            
Pierwszy dzień wizyty miał charakter roboczy i poświęcony był uzupełnianiu bazy EST, która służy promocji i upowszechniania rezultatów projektów partnerskich w Polsce i w Europie. Umowa zawarta pomiędzy Narodową Agencją (FRSE) a szkołami realizującymi projekty partnerskie, obliguje do rejestracji w bazie EST produktów końcowych i informacji uzupełniających o realizowanym projekcie. Następnie  koordynatorzy pracowali nad opracowaniem wspólnej części raportu końcowego, który należy złożyć po zakończeniu działań projektowych, najpóźniej do 30 września 2014 r. W kolejnym dniu wizyty miało miejsce bardzo ważne wydarzenie- otwarcie ”szlaku Comeniusa” i odsłonięcie tablic informacyjnych związanych z tym szlakiem. Był to jeden z ważniejszych produktów końcowych projektu. Szkoła słowacka, we współpracy z różnymi instytucjami  i organizacjami, wykonała 12 tablic, które były rozmieszczone na szlaku długości 13 km., wiodącym miedzy innymi przez teren Tatrzańskiego Parku Narodowego.  Uroczysta inauguracja nastąpiła po przejściu szlaku, w obecności przedstawicieli władz lokalnych, sponsorów, uczniów, nauczycieli, mediów oraz wielu zaproszonych gości. Uroczystość zakończyła się w szkole, gdzie wszyscy uczestnicy obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów słowackich. Kolejne dni wizyty poświęcone były wędrówkom po Tatrach Wysokich, ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w spływie tratwami po Dunajcu oraz mieli do pokonania trasę długości ok. 10km na rowerach. Program pobytu, przygotowany przez gospodarzy spotkania, wiązał się tematycznie z projektem i był niezwykle urozmaicony. Dodatkowym atutem była wspaniała słoneczna pogoda, która sprzyjała wędrówkom oraz pozwalała na podziwianie widoków górskich oraz poznawanie fauny i flory typowej dla regionu Tatr. Było to już ostatnie spotkanie w ramach projektu, który oficjalnie kończy się 31 lipca, dlatego też rozstanie nie było łatwe. Wieloletnia współpraca zaowocowała nawiązaniem bardzo przyjacielskich relacji zarówno między uczniami szkół partnerskich jak i nauczycielami i wszyscy mają nadzieję, że nie jest to koniec wspólnych działań. Na pewno w pamięci na długo zostaną wspomnienia ze wspólnych spotkań oraz atmosfera tych spotkań.