Spotkania profilaktyczne

17 listopada 2011r. aspirant Janusz Kowalewski z Wydziału Prewencji Starachowickiej Komendy Policji spotkał się z maluchami z klas: Oa, Ob, Oc. Tematem spotkania były "Podstawowe zasady ruchu drogowego". W tym samym dniu przeprowadził  on również  pogadankę dla uczniów klas szóstych, dotyczącą profilaktyki uzależnień. Tematem wcześniejszego spotkania z szóstoklasistami 5 września 2011r. bylo "Niewłaściwe zachowanie i ich prawne konsekwencje".  Aspirant Janusz Kowalewski przybył do szkoły na zaproszenie pedagoga szkolnego pana Wojciecha Pociechy. Miejmy nadzieję, że nasi uczniowie będą umieli skorzystać z rad pana policjanta. Oby!