"SOS dla naszej planety"

Każdego roku wiosną na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Głównym celem tych obchodów jest zwrócenie wszystkim uwagi na zagrożenie, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji. Organizowane w tym dniu akcje ekologiczne mają na celu pokazanie niebezpieczeństw, które czyhają na mieszkańców Ziemi, jeśli nadal będą lekceważone prawa natury.
Przyłączając się do tych akcji, w dniu 7 maja, w naszej szkole zorganizowany został Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny  pt.„SOS dla naszej planety”, skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu miasta. Organizatorami konkursu były: pani Agnieszka Krupa-nauczycielka przyrody, pani Barbara Wrzosowska-nauczycielka muzyki i plastyki oraz pani Małgorzata Pater-nauczycielka języka angielskiego.
Patronat nad konkursem objęli: Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starachowice, Nadleśnictwo Starachowice oraz Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice.
Cele konkursu to: propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i plastycznych, propagowanie wśród uczniów postaw proekologicznych oraz kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
Do konkursu zgłosiły się  czteroosobowe drużyny z SP nr 9, SP nr 10, SP nr 11, SP nr 13. Oczywiście w konkursie uczestniczyła również drużyna naszej szkoły.  Konkurs obejmował test sprawdzający wiedzę z zakresu przyrody i ekologii, część praktyczną, w której zadaniem drużyn było wykazanie się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach np. podczas wycieczek czy wędrówek po szlakach turystycznych. Ponadto, odbył się pokaz mody, podczas którego uczniowie prezentowali stroje wykonane z surowców wtórnych. Wszystkie stroje wykonane  były niezwykle pomysłowo i opatrzone ciekawym komentarzem. Zadaniem drużyn było też zaprezentowanie wcześniej  przygotowanych plakatów na temat „Chrońmy przyrodę, chrońmy naszą planetę”. Konkursowi towarzyszyła krótka część artystyczna, podczas której uczniowie z naszej szkoły śpiewali piosenki o tematyce przyrodniczo – ekologicznej oraz recytowali wiersze w języku polskim i angielskim własnego autorstwa. Wiersze powstały w trakcie realizacji projektu Comenius LLLP „Przyroda źródłem porozumienia europejskiego”.
Wszystkie konkurencje oceniało jury w składzie:
- pani Eliza Strzelec z Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starachowice,
- pan Wiesław Łodej  z Nadleśnictwa Starachowice,
- pan Tomasz Łebek i pan Paweł Dziemba z Harcerskiej Grupy Ratowniczej,         
- pani Barbara Wrzosowska
 
Po bardzo wyrównanej rywalizacji wyłoniono zwycięskie zespoły.

I miejsce przypadło w udziale drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 13 w składzie: Katarzyna Stefańska, Klaudia Kopacz, Marta Bernatowicz oraz Natalia Sar.(opiekun – pani Monika Gierada-Belowska)

II miejsce zajęła drużyna z naszej szkoły: Julia Dwojak, Mikołaj Pożoga, Paulina Stańczak i Julia Malicka.(opiekun - pani Agnieszka Krupa)

III miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 11 w składzie: Julia Zawal, Małgorzata Myszka, Daria Jakubowska oraz Marta Gunia. (opiekun: pani Urszula Grudnik).

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez współorganizatorów konkursu. Podziękowania oraz symboliczne nagrody wręczono również pozostałym drużynom.
Organizatorzy maja nadzieję, że konkurs zachęci uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat problemów ekologicznych a także do aktywnego włączania się w działania na rzecz ochrony środowiska.