Sejmik Samorządów Szkolnych

Samorząd Uczniowski uczestniczył w III Sejmiku Samorządów Szkolnych, zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta w SP 10 przy współpracy z prezydentem miasta Starachowic oraz Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty.
Przedstawiliśmy przygotowaną na tę okoliczność prezentację multimedialną z działalności SU naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym. Uczestniczyliśmy też w wykładzie przygotowanym przez przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta i jednocześnie absolwentkę naszej szkoły - Annę Jaros oraz w  warsztatach na temat demokracji.