Regulamin "Orlika" w czasie pandemii

W związku z decyzją z dnia 25 kwietnia Premiera RP oraz Minister Sportu od 4 maja br. będzie można korzystać z kompleksu boisk „Orlik’. W związku z powyższym boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 z dniem 4 maja zostanie otwarte z zachowaniem następujących zasad bezpieczeństwa: 
•    zachowanie dystansu społecznego,
•    obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma  obowiązku zakrywania twarzy),
•    ograniczona liczba osób (maksymalnie 14 osób),
•    weryfikacja uczestników (zgłoszenie do animatorów osób  wchodzących na obiek i wychodzacych, podczas zgłaszania  należy mieć nałożoną maseczkę),
•    brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
•    obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących na obiekt,
•    korzystanie z osobistego sprzętu treningowego,
•    nie będzie możliwości przebywania na obiekcie osób do13 roku życia bez opieki osoby pełnoletniej,
•   w czasie przebywania na obiektach konieczne jest stosowanie się do poleceń porządkowych wydawanych przez animatora  obiektu,
Boiska  Orlik będą czynne w ramach pracy animatorów. Udział w zajęciach musi być wcześniej zgłoszony animatorom, którzy stworzą harmonogram korzystania z boisk, będą nadzorowali udział zorganizowanych grup, oraz pilnowali przestrzegania zasad bezpieczeństa.