Projekt „Laboratoria Przyszłości”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła realizuje projekt „Laboratoria Przyszłości”. Jest to program edukacyjny finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Program umożliwia prowadzenie zajęć w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Powstała specjalna pracownia dla naszych uczniów w której będą odbywały się zajęcia warsztatowe z robotyki, plastyczne, robótek ręcznych, rzeźbiarskie oraz kulinarne.

Wszystkie one mają służyć uzupełnieniu oferty edukacyjnej, realizacji innowacji pedagogicznej oraz funkcjonowaniu kół zainteresowań.