Projekt edukacyjny z geografii

Mimo pandemii i nauki zdalnej uczniowie klasy 7b zrealizowali projekt edukacyjny z geografii pod tytułem „Parki narodowe Polski”. Zadaniem uczniów było przybliżyć swym kolegom wybrany park narodowy oraz wykonać plakat. Uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniem. Oto wyniki ich pracy.