Pożegnanie absolwentów

25 czerwca 2021 zakończyliśmy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym naznaczonym pandemią i zdominowanym nauczaniem zdalnym. Był to niewątpliwie trudny rok, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. O godzinie 8.00 w sali gimnastycznej po raz ostatni spotkali się uczniowie klas ósmych.  40 absolwentów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły, w tym 18 z wyróżnieniem. Rodzice wyróżnionych absolwentów uhonorowani zostali listami gratulacyjnymi. Tradycją naszej szkoły jest wyłanianie najlepszego absolwenta. W tym roku dyplomy i statuetki Superabsolwentki otrzymały: Amelia Świercz i Wiktoria Sadrak.
Dyrektor szkoły Jadwiga Kicińska życzyła absolwentom wielu sukcesów na nowym etapie edukacyjnym. Dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom podziękowała w imieniu rodziców pani Aneta Ćwik.