Plan działań w roku 2013/2014 w ramach Comeniusa

L.p.
 
Zadania Termin realizacji
1. Promocja działań projektowych na poziomie szkoły i lokalnej społeczności (lokalna prasa, zakładka na stronie internetowej szkoły, strona internetowa projektu, informator szkolny, spotkania z rodzicami)
Gazetki wykonane przez uczniów
Kącik Comeniusa-  zdjęcia, aktualne informacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli
 
 
Cały rok
2. Opracowanie zielnika z roślinami charakterystycznymi dla wybranego szlaku turystycznego znajdującego się w rejonie naszej szkoły (nazwy roślin w językach: łacińskim, angielskim, polskim, francuskim, hiszpańskim, słowackim i rumuńskim)
 
Wrzesień/ październik 2013
 
 
 
 
 
3. Akcja „ Sprzątanie świata” i „ Nasze góry – czyste góry” Wrzesień 2013
4. Konferencja promocyjna programu ”Uczenie się przez całe życie” - Kielce Październik 2013
5. Spotkanie projektowe w Iasi/ Rumunia:
-korespondencja mailowa z partnerami
-Wymiana informacji
-gromadzenie materiałów promujących nasze miasto, szkołę, region
-dokumentacja niezbędna na wyjazd
-korespondencja mailowa między uczniami, uczestnikami spotkania
-spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów wyjeżdżających na spotkanie do Rumunii
Październik 2013
6. Rozpowszechnianie informacji o spotkaniu projektowym w Rumunii:
-wystawa zdjęć
-relacje uczniów
-prezentacje PowerPoint
-artykuł w prasie lokalnej
-informacje na stronie internetowej szkoły i stronie projektu
-informator szkolny
 
Październik/listopad 2013
7. Konkurs plastyczny „Szanujmy przyrodę” Grudzień 2013
 
8. Życzenia świąteczne dla partnerów – maile, karty wykonane przez uczniów Grudzień 2013
 
9. Wystawa prac nadesłanych przez partnerów w ramach konkursu „Szanujmy przyrodę” Styczeń 2014
10. Spotkanie projektowe w Hiszpanii Luty 2014
11. Rozpowszechnianie informacji o spotkaniu projektowym w Hiszpanii
-wystawa zdjęć
-relacje uczestników
-prezentacje PowerPoint
-artykuł w prasie lokalnej
-informacje na stronie internetowej szkoły i stronie projektu
-informator szkolny
 
Luty/marzec 2014
 
12.
 
Gromadzenie materiałów, informacji i przygotowanie tablicy informacyjnej o wybranym szlaku turystycznym:
-mapa szlaku
-informacje geograficzne
-fauna i flora
-zasady bezpieczeństwa
 
   Marzec 2014
 
13. Opracowanie szczegółowego planu spotkania projektowego w naszej szkole Marzec 2014
 
14. Przygotowanie do druku i wydanie w formie książkowej przewodnika z międzynarodowymi symbolami stosowanymi na szlakach turystycznych Luty/marzec 2014
15. Quiz podsumowujący wiedzę o naszych krajach partnerskich – forma ewaluacji działań projektowych  
Kwiecień 2014
16. Spotkanie projektowe w naszej szkole
Uroczyste odsłonięcie tablicy na wybranym szlaku turystycznym
Maj 2014
17. Wycieczki tematycznie związane z projektem (Muzeum Przyrody i Techniki, wycieczki w terenie):
-zbieranie roślin
-poszukiwanie tropów zwierząt
-poszukiwanie ukrytych skarbów – tzw”geocaching”
Cały rok
18. Współpraca z lokalnymi organizacjami, instytucjami:
-Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe Nadleśnictwo Starachowice, PTTK Starachowice,
Cały rok
19.
 
Prowadzenie dziennika projektu, strony internetowej projektu, gromadzenie dokumentacji, zdjęć  Cały rok
20.
 
Korespondencja mailowa z partnerami Cały rok
21. Opracowanie raportu końcowego projektu, uzupełnianie Bazy EST(baza produktów końcowych projektu) Lipiec/sierpień 2014
22. Uroczyste podsumowanie działań projektowych/ ewaluacja Wrzesień 2014