Pierwsze podróże geograficzne

Na lekcji geografii uczniowie klas piątych poszerzali wiedzę na temat pierwszych podróży geograficznych.️ Podsumowaniem projektu były plakaty przybliżające wielkich odkrywców, takich jak: Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Ferdynand Magellan, James Coock oraz Marco Polo.