Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Nasi uczniowie: Magdalena Sala, Joanna Woźniak, Krzysztof Bolęba i Dominik Figura wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Tegoroczna edycja OTWP odbyła się w formie zdalnej. Turniej był skierowany do dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych: I grupa - uczniowie szkół podstawowej i II grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych. Turniej w szczególności służył popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości, zasad postępowania na wypadek pożaru i prewencji przeciwpożarowej z zakresu ratownictwa oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa.