Obiady luty 2024

Opłata za luty wynosi 66 zł. Jeden obiad kosztuje 6zt. W lutym jest 11 dni szkolnych, a więc 11 x 6,00 = 66 zł. 
Opłaty za obiady za dany miesiąc należy wpłacać przelewem na konto: 
 
58 1090 2590 0000 0001 4862 5263 
dokonując przelewu należy podać następujące dane: -imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza oraz informacje za jaki miesiąc dokonywana jest opłata. 
 
BARDZO PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZAWSZE W MIESIĄCU, ZA KTÓRY UISZCZANA JEST OPŁATA. JEST TO NIEZMIERNIE WAŻNE, ABY MÓC PRAWIDŁOWO KSIĘGOWAĆ WPŁACANE KWOTY. 
Opłaty, o których mowa, wnosi się w okresach miesięcznych od 1 do 10 każdego miesiąca. 
W przypadku braku wpłat należności w terminie tj. do 10 każdego miesiąca, wstrzymuje się wydawanie obiadów dla uczniów. 
Ponowne korzystanie z obiadów możliwe będzie po uregulowaniu należności. 
 
Zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia zostanie zgłoszona z jednodniowym wyprzedzeniem lub do godziny 8.00 danego dnia.
ZałącznikWielkość
jadłospis luty 2024 a.doc36 KB