Najpiękniejsza Walentynka

Jedną z atrakcji Walentynek jest ofiarowanie kart walentynkowych, dlatego też Samorząd Uczniowski wraz z Małym Samorządem ogłosili konkurs plastyczny na „Najpiękniejszą Kartę Walentynkową”. Konkurs trwał od 28 stycznia do 22 lutego. W tym czasie uczniowie klas I - III i IV -VIII mogli przynosić do p. Agnieszki Krupy lub p. Marzeny Kalisz, własnoręcznie wykonane karty walentynkowe.
A oto zwycięzcy.
W kategorii klas 1-3: Nowak Maja – I miejsce, Stępień Laura – II miejsce, Tulik Zofia – III miejsce, Bujnowska Nadia – wyróżnienie, Sawicka Daria – wyróżnienie, Zając Michalina – wyróżnienie.
W kategorii klas 4-8: Piotrowska Aleksandra – I miejsce, Węgrzecka Klaudia – II miejsce, Kurek Julia – III miejsce.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.