Mistrzynie języka polskiego

Na początku czerwca polonistki: Klaudia Smyk, Ewa Maj- Czerwińska i Anna Gęborek zorganizowały dla klas IV-VII szkolny konkurs o tytuł Mistrza Języka Polskiego. Do konkursu zgłosiło się aż 27 uczniów, którzy chcieli sprawdzić swoją wiedzę z języka ojczystego. Po rozwiązaniu niełatwych zadań z ortografii, gramatyki, frazeologii i poetyki zaszczytny tytuł przypadł w udziale czterem uczennicom. W klasach czwartych zwyciężyła Antonina Wiewiórka, w piątych – Martyna Jakubowska, szóstych – Malwina Szmiłyk, zaś w siódmych –Weronika Nowak. W nagrodę dziewczęta odebrały puchary z rąk pani dyrektor.