Matematyka - wspaniała przygoda...

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas trzecich realizowali innowację matematyczną „Matematyka – wspaniała przygoda, ciekawa zabawa”. Udział w zajęciach stwarzał uczniom warunki rozwoju, pogłębianie i poszerzanie wiadomości i umiejętności zdobywanych podczas zajęć z edukacji matematycznej oraz nadrobienie braków. W celu uatrakcyjnienia zajęcia wspomagane były poprzez wykorzystanie gier dydaktycznych, tablicy multimedialnej, komputera. Zajęcia odbywały się nie tylko w sali lekcyjnej, ale również w terenie (na boisku, na poczcie, w sklepie). Nie brakowało również konkursów i łamigłówek logicznych i matematycznych. Treści programu odwoływały się do wskazań Podstawy Programowej I etapu edukacyjnego i były zgrupowane w pięciu obszarach tematycznych:
  • Wesołe rachunki
  • Magiczna tabliczka mnożenia
  • Geometria dla najmłodszych
  • Mierzymy, ważymy, liczymy
  • Obliczenia i pomiary: kalendarze i zegary.
Prowadzenie innowacji miało za zadanie rozwijanie zainteresowań, twórczego, logicznego myślenia i zdolności matematycznych. Celem głównym innowacji było podniesienie poziomu kształcenia w zakresie matematyki. Hasłem przewodnim innowacji było: „Każde dziecko może osiągnąć własny sukces matematyczny”. Uczniowie podzieleni byli na 4 grupy, prowadzone przez panie: Jowitę Herman, Magdalenę Lach –Zwierz, Karolinę Grabowską i Ewelinę Siwiec-Gąsior. 
W dniu 14 czerwca 2016 trzecioklasiści zaprezentowali montaż słowno- muzyczny podsumowujący całoroczną naukę i zabawę. Nie zabrakło pełnych humoru wierszy, piosenek i scenek sytuacyjnych podkreślających znaczenie matematyki- królowej nauk w codziennym życiu. 
 
ZałącznikWielkość
prezentacja innowacja.pdf6.12 MB