Lista zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy 0 w sekretariacie szkoły od 12.04.2023r. – 26.04.2023r. do godz.15.00. Rekrutacja uzupełniająca trwa do 08.05.2023 r. (zapisy w sekretariacie). Zapraszamy.